หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | แผนพัฒนา | โครงสร้างองค์กร | ภาพกิจกรรม | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา | บริการประชาชน | ติดต่อเรา
   

ข่าวกิจกรรม/โครงการ  ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีประกาศวาระตำบลโพนงาม และลงนามร่วมมือร่วมใจ ขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี
บุญคูณลานสืบสานประเพณีวิถีชุมชนตำบลโพนงาม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตำบลโพนงาม ร่วมกันจัดทำประเพณีบุญคูณลาน ระหว่างวันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสืบสานประเพณีวิธีชุมชนและเป็นการทำบุญสู่ขวัญข้าวของชาวอีสาน
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่

ราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม คลิกที่นี่

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณหนองเลิงเปือย คลิกที่นี่

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธนบุรี หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่

รวมภาพกิจกรรม/โครงการ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่สามัคคีสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่สามัคคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ เทศบาลตำบลหนองแปน ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) International Anti - Corruption Day (Thailand) 9 ธ.ค. 2558 โดย อบต.โพนงาม ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอกมลาไสย ส่วนราชการ สถานศึกษาทุกแห่งในเขตตำบลโพนงาม คณะผู้นำชุมชนท้องถิ่น - ท้องที่ และ ประชาชนชาวตำบลโพนงาม

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2558 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2558 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 โดยหน่วยงานกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ณ หนองเลิงเปือย อ.กมลาไสยจ.กาฬสินธุ์

ประเพณีลอยกระทง

พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557 ด้านลานวัฒนธรรมชุมชน

หลักประกันคุณภาพ บริการกู้ชีพ โทร 1669
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับตำบลโพนงาม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพตำบลโพนงาม
พิธีลงนามพันธะสัญญา (MOU) ประจำปีงบประมาณ 2557 ระบบหลักประกันสุขภาพระดับตำบลโพนงาม
โครงการทบทวนและพัฒนาขีดความสามารถทักษะ : นักดับเพลิงจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการทบทวนและพัฒนาขีดความสามารถทักษะ : นักดับเพลิงจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท" รุ่นที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2557
เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือพบอุบัติเหตุ แจ้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินตำบลโพนงามเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 หรือ 043-130238
ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์
ข่าวประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
แจ้งผลการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณหนองเลิงเปือย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธนบุรี หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

คู่มือประชาชนตาม
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ข่าวใหม่รายวัน
   
ออนไลน์อยู่ :18 คน
ผู้ชมทั้งหมด:

เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน
ข้อมูลบริการประชาชน

 

ทีวีออนไลน์
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
แผนพัฒนา
บริการประชาชน