หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | แผนพัฒนา | โครงสร้างองค์กร | ภาพกิจกรรม | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา | บริการประชาชน | ติดต่อเรา
   

ข่าวกิจกรรม/โครงการ  ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โครงการเยาวชนโปร่งใส โตไปไม่โกง โครงการเยาวชนโปร่งใส โตไปไม่โกง ณ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คลิกที่นี่

ตัวอย่างร่างประกวดราคา คลิกที่นี่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 คลิกที่นี่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกรกฏาคม-กันยายน (แบบ สขร.1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม คลิกที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร คลิกที่นี่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2560 (แบบ สขร.1) คลิกที่นี่

รวมภาพกิจกรรม/โครงการ 
โครงการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2560 โครงการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2560 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมกับ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม

โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนตำบลโพนงาม กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาประดิษฐิ์ดอกไม้จันทร์รวมใจถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนตำบลโพนงาม กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาประดิษฐิ์ดอกไม้จันทร์รวมใจถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก 3Rs และการบำบัดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก 3Rs และการบำบัดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 ถวายปู่มหราช ย่าขาวอาด

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2560 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลโพนงาม

ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2560 วันที่ 1 เมษายน 2560 ณ หนองเลิงเปือย

หลักประกันคุณภาพ บริการกู้ชีพ โทร 1669
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2559
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับตำบลโพนงาม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพตำบลโพนงาม
โครงการทบทวนและพัฒนาขีดความสามารถทักษะ : นักดับเพลิงจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการทบทวนและพัฒนาขีดความสามารถทักษะ : นักดับเพลิงจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท" รุ่นที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2557
เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือพบอุบัติเหตุ แจ้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินตำบลโพนงามเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 หรือ 043-130238
ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์
ข่าวประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านโนนไฮ ตำบลโพนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 2 ธ.ค. 59

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 28 ต.ค. 59

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 วันที่ 17 ส.ค. 59

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 วันที่ 16 ส.ค. 59

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 11 ส.ค. 59

คู่มือประชาชนตาม
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ข่าวใหม่รายวัน
   
ออนไลน์อยู่ :8 คน
ผู้ชมทั้งหมด:

เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน
ข้อมูลบริการประชาชน

 

ทีวีออนไลน์
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
แผนพัฒนา
บริการประชาชน