หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | แผนพัฒนา | โครงสร้างองค์กร | ภาพกิจกรรม | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา | บริการประชาชน | ติดต่อเรา
   
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ/วิสัยทัศน์
คำขวัญ ตำบลโพนงาม
โพนงามนามตำบล     ผู้คนดีมีเหตุผล
ชุมชนเข้มแข็ง           มีแหล่งค้าขาย
มากมายสิ่งทอ         บ่อเกิดประเพณี
มากมีคุณธรรม
วิสัยทัศน์ อบต.โพนงาม

“ ตำบลแห่งการบริหารจัดการและเรียนรู้
มุ่งสู่บริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี
สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

 
 
ออนไลน์อยู่ :23 คน
ผู้ชมทั้งหมด:


เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน
ข้อมูลบริการประชาชน

 

ทีวีออนไลน์
       
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
แผนพัฒนา
บริการประชาชน