โครงการทบทวนและพัฒนาขีดความสามารถทักษะ : นักดับเพลิงจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการทบทวนและพัฒนาขีดความสามารถทักษะ : นักดับเพลิงจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท" รุ่นที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2557
[ ดูภาพกิจกรรม]
เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือพบอุบัติเหตุ แจ้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินตำบลโพนงาม
เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 หรือ 043-130238
[ ดูภาพกิจกรรม]
ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์

[ ดูภาพกิจกรรม]
พบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1669
แจ้งหน่วยบริการ กู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) อบต.โพนงาม บริการตลอด 24 ชม โทร 043 - 130238 หรือ 1669
[ ดูภาพกิจกรรม]
หน้าที่ [1]