หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | แผนพัฒนา | โครงสร้างองค์กร | ภาพกิจกรรม | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา | บริการประชาชน | ติดต่อเรา
   
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม
  บุคลากรประจำศูนย์บ้านโพนงาม
 
   
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหัน
  บุคลากรประจำศูนย์บ้านดอนหัน
 
   
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไทรทอง
  บุคลากรประจำศูนย์บ้านดงไทรทอง
 
   
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธนบุรี
  บุคลากรประจำศูนย์บ้านธนบุรี
 
   
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนไฮ
  บุคลากรประจำศูนย์บ้านโนนไฮ
 
   
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านเหนือ
  บุคลากรประจำศูนย์บ้านด่านเหนือ
 
ออนไลน์อยู่ :21 คน
ผู้ชมทั้งหมด:


เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน
ข้อมูลบริการประชาชน

 

ทีวีออนไลน์
       
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
แผนพัฒนา
บริการประชาชน