หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | แผนพัฒนา | โครงสร้างองค์กร | ภาพกิจกรรม | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา | บริการประชาชน | ติดต่อเรา
   
หลักประกันสุขภาพ
 
 
ภาพกิจกรรม หลักประกันสุขภาพ
 

 
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล (ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

แผนการปฏิบัติงาน 4 ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
รายชื่อคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับตำบล(โพนงาม)

1. นายบุญสินธุ์ วันวิเศษ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ มหิพันธุ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3. นายภูวดล ภูสิม ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
4. นายสุวรรณ ยุบลชู ตำแหน่ง กรรมการ
5. นายสุรัตน์ สุทธิทักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
6. นายสมยศ ปองได้ ตำแหน่ง กรรมการ
7. นางวาสนา นัยวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
8. นายมงคล บัวหาร ตำแหน่ง กรรมการ
9. นายสมศักด์ ยุบลพาส ตำแหน่ง กรรมการ
10. นายพุฒ อัตไพบูรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
11. นายคำพันธุ์ ทรทึก ตำแหน่ง กรรมการ
12. นายเหรียญทอง เฉิดสถิต ตำแหน่ง กรรมการ
13. นายเบญจพล แสงไสว ตำแหน่ง กรรมการ/ที่ปรึกษา
14. นายธิติพงศ์ นาสมโภชน์ ตำแหน่ง กรรมการ/เลขนุการฯ

[ ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ที่โครงการชุมชนเสนอ]

ออนไลน์อยู่ :14 คน
ผู้ชมทั้งหมด:


เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน
ข้อมูลบริการประชาชน

 

ทีวีออนไลน์
       
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
แผนพัฒนา
บริการประชาชน