โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2559
[ ดูภาพกิจกรรม]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับตำบลโพนงาม
[ ดูภาพกิจกรรม]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพตำบลโพนงาม

[ ดูภาพกิจกรรม]
พิธีลงนามพันธะสัญญา (MOU) ประจำปีงบประมาณ 2557 ระบบหลักประกันสุขภาพระดับตำบลโพนงาม

[ ดูภาพกิจกรรม]
โครงการจัดเวทีประชาคมแผนสุขภาพระดับตำบล
โครงการจัดเวทีประชาคมแผนสุขภาพระดับตำบล ประจำปี 2557
[ ดูภาพกิจกรรม]
โครงการรณรงค์งดสารเคมีในภาคการเกษตรและตรวจสารเคมีในเลือด

[ ดูภาพกิจกรรม]
โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพฟันในระดับปฐมวัย
โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพฟันในระดับปฐมวัย 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2556
[ ดูภาพกิจกรรม]
หน้าที่ [1] [2] [3